جستجوی ملک

برج سرمایه گذاری در مرکز مالی Ario-231 درعمرانیه استانبول

دلار آمریکا $1,250,000 / پایین ترین قیمت

 چرا یک آپارتمان در یک برج سرمایه گذاری در مرکز مالی خریداری کنید خرید آپارتمان در برج سرمایه گذاری در مرکز مالی عمرانیه از مهمترین پروژه های سرمایه گذاری با ارزش تجاری مهم در استانبول آسیایی است موقعیت مشخص پروژه در نزدیکی نقطه تقاطع جاده های اصلی در بخش آسیایی استانبول. نزدیک مرکز مالی تجارت […]